Gl Ringstedvej 1, 4330 Hvalsø

Investeringsejendom med potentiale

Ejendommen har en centralt beliggenhed i Hvalsø. Der er tale om en investeringsejendom,
som omfatter 382 m2 erhvervsareal og 175 m2 boligareal.
Fra erhvervsdelen drives tankstation med tilhørende kiosk og lager. Sælger driver Kiosken,
og forpladsen er udlejet til Shell. Lejemålet omfatter kun forpladsen og kan tidligst fraflyttes 01.06.2023.
Boligarealet er beliggende på 1. salen og er opdelt i to boliglejemål på henholdsvis 58 og
115 m2. Begge lejemål er udlejet.
Sælger driver Kiosken og vaskehallen. Værkstedet og et stort disponibelt lokale er uudlejet.
Lejeindtægten for disse to lejemål er anslået i salgsprospektet.

Shell betaler 10 øre pr. liter solgt brændstof. Sælger oplyser, at der sælges ca. 2,0 mio ltr. årligt.
I 2019 udgjorde provisionen kr. 177.631,-)
For caretaking - renholdelse af forplads m. m. betaler Shell årligt ca. kr. 220.000,00. ( 2019 kr. 219.847,-)
Nettoomsætning på vaskehallen udgjorde i 2019 kr. 180.226,00. Alle beløb er ekskl. moms.
Sælger er indstillet på at indgå et 6 måneders lejekontrakt på nærmere aftalte vilkår.
Denne tankstation er områdets eneste bemandede station.

Nyeste

Ingen ejendomme passede til dine søgekriterier.